Nauki ogólne - 467 godz. - 28 ECTS

 • Język obcy zawodowy (do wyboru)
 • Psychologia z elementami psychologii klinicznej, psychoterapii i komunikacji klinicznej
 • Socjologia zdrowia i niepełnosprawności
 • Pedagogika z elementami pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka fizjoterapii 
 • Podstawy prawa (prawa własności intelektualnej, prawa medycznego, prawa cywilnego, prawa pracy)
 • Demografia i epidemiologia 
 • Ekonomia i system ochrony zdrowia
 • Zarządzanie i marketing
 • Filozofia i bioetyka
 • Historia fizjoterapii
 • Technologie informacyjne
 • Zdrowie publiczne