Dla kogo studia?

Dla kogo studia?

Słuchaczami podyplomowych studiów Gimnastyka korekcyjna i kompensacyjna, realizowanych w formie zajęć teoretyczno-praktycznych, mogą zostać absolwenci studiów magisterskich i licencjackich, zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania przedmiotu oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

Absolwenci zdobędą specjalistyczne przygotowanie z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej niezbędne do pracy w placówkach oświatowych oraz publicznych i niepublicznych ośrodkach korekcyjnych.

Oferta kierowana jest przede wszystkim do fizjoterapeutów z przygotowaniem pedagogicznym, nauczycieli oraz osób związanych z edukacją wczesnoszkolną i specjalną, wychowaniem przedszkolnym oraz magistrów rehabilitacji.