Mechanizmy zdrowia - 94 godz. – 6 ECTS

  • Biochemia
  • Podstawy immunologii
  • Farmakologia