Nauki podstawowe: człowiek, komórka, tkanki, organy - 194 godz. – 14 ECTS

  • Podstawy biologii i genetyki
  • Histologia
  • Anatomia
  • Fizjologia człowieka
  • Patofizjologia