Praktyki zawodowe - 480 godz. - 17 ECTS

Studenci w tracie trwania dwuletnich studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych, realizują praktyki zawodowe w wymiarze 480 godzin.

  • 1 semestr - Praktyka zawodowa I - 80 godz.
  • 2 semestr - Praktyka zawodowa II - 240 godz.
  • 3 semestr - Praktyka zawodowa III - 80 godz.
  • 4 semestr - Praktyka zawodowa IV - 80 godz.