Kosmetologia - dodatkowy tytuł technika

Kosmetologia - dodatkowy tytuł technika

Studia na kierunku Kosmetologia trwają 3 lata i kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata. WSEiT zaprasza na studia w Poznaniu. Można wybrać studia stacjonarne lub niestacjonarne.

Uczelnia wyróżnia się tym, że proponuje dodatkowy dyplom Technika usług kosmetycznych po 2 latach nauki. W cenie studiów na kierunku Kosmetologia realizowane jest kształcenie policealne w Wielkopolskiej Szkole Medycznej w Poznaniu. Po 2 latach po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe student otrzymuje tytuł Technika usług kosmetycznych.

Dodatkowy dyplom to przede wszystkim drugi zawód oraz dużo więcej praktyki.

Zapisz się na studia Kosmetologia • Studia Stacjonarne oraz Niestacjonarne • Poznań • WSEiT