Efekty uczenia się w kategorii umiejętności

Absolwent potrafi:

 1. ocenić toksyczność leków i kosmetyków w zależności od jego rodzaju, dawki i sposobu aplikacji,
 2. projektować receptury kosmetyczne i przygotować preparaty kosmetyczne oraz określać ich przeznaczenie oraz właściwości sensoryczne,
 3. różnicuje substancje aktywne w: nutrikosmetykach i produktach kosmetycznych, ich pochodzenie i skuteczność oddziaływania na tkankę; potrafi omówić skład INCI,
 4. wykonać diagnostykę skóry gładkiej i owłosionej z wykorzystaniem różnych instrumentów diagnostycznych,
 5. rozpoznawać stany bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta w gabinecie kosmetologicznym,
 6. przygotować stan skóry pacjentów do zabiegów z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej,
 7. różnicować zmiany skórne, jej defekty oraz współpracować ze specjalistami różnych dziedzin medycznych,
 8. wykorzystywać strategie radzenia sobie ze stresem w pracy kosmetologa,
 9. posługiwać się zaawansowaną technologicznie aparaturą kosmetyczną oraz laboratoryjną, określa jej bezpieczeństwo i skuteczność użytkowania,
 10. wykonać manualny drenaż limfatyczny w terapiach p/obrzękowych,
 11. wdrażać wybrane techniki terapii tkanek miękkich do zabiegów kosmetologicznych i trychologicznych,
 12. projektuje alogrytm spersonalizowanej pielęgnacji i korekcji defektów skóry klienta w warunkach gabinetowych i domowych,
 13. prowadzić dokumentację (karta zabiegowa klienta, dokumentacja fotograficzna, protokoły) oraz przestrzegać przepisy ustawy RODO,
 14. posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ (Wymóg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego),
 15. potrafi pracować w zespole; przyjmować wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole, w szczególności w zakresie wybranego modułu specjalnościowego,
 16. podejmuje aktywności na rzecz promocji zdrowia w środowisku społecznym,
 17. współdziałać w planowaniu i realizacji zadań badawczych w zakresie kosmetologii, wykonuje samodzielnie podstawowe analizy statystyczne,
 18. posługiwać się narzędziami informatycznymi w celu pozyskania danych, ich analizy i selekcji,
 19. analizować błędy i formułować prawidłowe wnioski,
 20. korzystać z naukowych baz danych dotyczących zagadnień z dziedzin nauk właściwych dla kosmetologii,
 21. korzystać z piśmiennictwa naukowego w j. polskim i j. obcym.