Dla WOŚP zbieramy do eSkarbonki

Dla WOŚP zbieramy do eSkarbonki

mgr Piotr Marciniak - koordynator zbiórki WOŚP w imieniu Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu serdecznie zaprasza do wsparcia fundacji

link do WSEIT eSkarbonki https://eskarbonka.wosp.org.pl/6e7ah2

Fundacja zbiera w tym roku pieniądze na walkę z sepsą, chorobą, która jest zabójcą wielu pacjentów. Szansą na uratowanie im życia jest szybkie rozpoznanie i najnowocześniejszy sprzęt na świecie, który chce kupić Fundacja
Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia - optymalnie w ciągu pierwszej godziny. Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc. Właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń - umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami. 

W ramach 31. Finału WOŚP planowany jest zakup:

  • urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF
  • analizatory do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności
  • analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego
  • zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych
  • systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń
  • komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych

Dziękujemy za zaangażowanie i prosimy o zasilanie skarbonki https://eskarbonka.wosp.org.pl/6e7ah2