Bezpieczeństwo pracy w zawodzie kosmetologa - 36 godz. – 2 ECTS

  • BHP
  • BHP w gabinecie kosmetycznym/ Dokumentacja w pracy kosmetologa
  • Doraźna pomoc przedmedyczna