Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Fizjoterapia z elementami osteopatii w onkologii

Oferta tych studiów skierowana jest do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunków: fizjoterapia/rehabilitacja oraz lekarze.

Fizjoterapia z elementami osteopatii w onkologii to interdyscyplinarne studia podyplomowe zapewniające słuchaczom zdobycie praktycznych umiejętności i rzetelnej wiedzy z zakresu postępowania fizjoterapeutycznego i osteopatycznego u pacjentów onkologicznych.

Nowoczesna medycyna onkologiczna traktuje fizjoterapię jako niezbędny i ważny element w postępowaniu leczniczym, który przyczynia się do zmniejszenia ryzyka powikłań i przyśpiesza powrót do zdrowia.

W trakcie studiów słuchacze poznają pojęcia i wiadomości dotyczące chorób nowotworowych, metod ich rozpoznawania i leczenia [m.in.: rak piersi, nowotwory układu oddechowego, płciowo-moczowego, w obrębie głowy i szyi, w pediatrii].

Będą potrafili określić czynnościowe następstwa choroby i leczenia, poprowadzić proces reedukacji utraconych funkcji, ocenić sprawność fizyczną pacjenta onkologicznego i dobrać odpowiednią formę pracy, dbając przed wszystkim o bezpieczeństwo i skuteczność doboru metod fizjoterapeutycznych i osteopatycznych.

Praktyczny charakter studiów podyplomowych pozwala słuchaczom poznać metody i techniki stosowane u pacjentów z chorobą nowotworową m. in.: manualny drenaż limfatyczny z bandażowaniem [certyfikowany kurs – moduł I i II], kompleksowa terapia pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi, praca z tkankami miękkimi po zabiegach chirurgicznych, psychoonkologia, kompleksowa terapia pacjentów po radio- i chemioterapii, poprawa jakości życia w trakcie i po leczeniu onkologicznym. Nabyte umiejętności słuchacze będą mogli wykorzystać i udoskonalić już w trakcie studiów w ramach zajęć klinicznych w Wielkopolskim Centrum Onkologii.

Istotnym elementem studiów jest uwrażliwienie słuchaczy na problemy związane ze szczególną specyfiką procesu usprawniania pacjentów onkologicznych w sferach psyche-soma-polis. Słuchacz powinien wykazywać postawę wrażliwości i głębokiego zrozumienia sytuacji pacjenta dotkniętego chorobą nowotworową i jego członków rodzinny. 

Studia zapewniają zdobycie rzetelnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu fizjoterapii z elementami osteopatii w onkologii.

Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu: chorób nowotworowych, objawów, diagnostyki, czynników ryzyka; nowoczesnych sposobów leczenia; medycyny paliatywnej; czynnościowych następstw leczenia nowotworów złośliwych; bezpieczeństwa i skuteczności doboru metod fizjoterapeutycznych; reedukacji utraconej funkcji; poprawy jakości życia w trakcie i po leczeniu onkologicznym.

 

CERTYFIKATY W RAMACH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Uczestnicy studiów oprócz świadectwa ukończenia studiów otrzymują dodatkowo certyfikaty potwierdzające ukończenie następujących kursów:

  • Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa– moduł I (prowadzący dr n. med. Janusz Doś)
  • Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa – moduł II (prowadzący dr n. med. Janusz Doś)

DODATKOWE ATUTY STUDIÓW

kadra dydaktyczna to zespół osób związanych w swojej praktyce zawodowej z pacjentami onkologicznymi

książka ,,Fizjoterapia w onkologii’’ pod redakcją prof. Marka Woźniewskiego

zajęcia kliniczne w Wielkopolskim Centrum Onkologicznym

Kadra dydaktyczna

Kierownik: 

mgr Maciej Górecki - absolwent Akademii Wychowania Fizycznego kierunku Fizjoterapia. Absolwent kierunku Zarządzanie w opiece zdrowotnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 6 lat związany zawodowo z Wielkopolskim Centrum Onkologii. Międzynarodowy Terapeuta Medycyny Ortopedycznej wg J. Cyriax, terapeuta manualny Kaltenborn-Evjenth. Nauczyciel akademicki Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. W trakcie specjalizacji z fizjoterapii.
Specjalizuje się w terapii pacjentów onkologicznych oraz ortopedycznych. Czynnie uprawia sporty wodne oraz strzelectwo sportowe.

Opiekun merytoryczny:

dr hab. Sławomir Marszałek D.O.– dyplomowany osteopata, fizjoterapeuta z kilkunastoletnią praktyką zawodową. Absolwent Sutherland College of Osteopathic Medicine (Belgia). Fizjoterapeuta w Klinice Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Nauczyciel akademicki Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
Specjalizuje się w leczeniu wszelkiego rodzaju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń pooperacyjnych związanych z leczeniem onkologicznym u chorych na nowotwory głowy i szyi. Prowadzi badania naukowe dotyczące terapii dysfunkcji, przeciążeń i urazów układu mięśniowo-powięziowego wykorzystując m.in. manualne techniki osteopatyczne, mięśniowo-powięziowe oraz nerwowo-mięśniowe. Amatorsko biega maratony oraz ultramaratony górskie.

Newsletter
Najczęstsze pytania