Zasady wyboru specjalności

Zasady wyboru specjalności
  • Wybór specjalności dokonywany jest przez studentów na danym kierunku studiów z grupy specjalności przedstawionych w ofercie edukacyjnej uczelni
  • Wybór specjalności następuje na II roku studiów
  • Podstawą wyboru są informacje zamieszczone na stronie internetowej uczelni oraz uzyskane informacje na spotkaniach z koordynatorem kierunku
  • Studenci składają u koordynatora kierunku pisemne deklaracje (w ustalonym terminie), w których wskazują swoje preferencje dotyczące specjalności, podając w kolejności specjalność podstawową i rezerwową
  • Wybór większości studentów na roku jednej z trzech specjalności będzie czynnikiem decydującym, która ze specjalności będzie obowiązująca w danym roku akademickim. Dopuszcza się wprowadzenie dwóch specjalności jednocześnie w przypadku dużej liczby studentów na jednej specjalności
  • Osoby, które nie złożyły deklaracji kierowane są arbitralnie przez koordynatora kierunku do jednej z utworzonych specjalności
  • Ukończenie specjalności jest obligatoryjne dla studentów III roku