Wybierając studia we WSEiT zyskujesz:

  1. Dodatkowy dyplom Technika usług kosmetycznych po 2 latach nauki (po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe) umożliwiający podjęcie pracy w trakcie studiów, nauka na kierunku Technik usług kosmetycznych realizowana jest w ramach kształcenia policealnego w Wielkopolskiej Szkole Medycznej w Poznaniu
  2. Wiele godzin ćwiczeń praktycznych w nowoczesnych pracowniach kosmetycznych wyposażonych w najnowszy sprzęt na terenie uczelni
  3. Państwowe uprawnienia do przeprowadzania diagnozy kosmetycznej, wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, udzielania porad kosmetycznych, a także organizowania i prowadzenia własnego gabinetu kosmetycznego