Wybierając studia we WSEiT zyskujesz:

  1. Dodatkowy dyplom technika dentystycznego po 2,5 roku nauki po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, nauka na kierunku Technik dentystyczny realizowana jest w ramach kształcenia policealnego w Wielkopolskiej Szkole Medycznej
  2. Uprawnienia do pracy w pracowniach protetycznych i ortodontycznych oraz prowadzenia własnej pracowni techniczno – dentystycznej
  3. Wiele godzin ćwiczeń w nowoczesnych pracowniach protetycznych wyposażonych w sprzęt nowej generacji na terenie uczelni