Specjalistyczne szkolenia w ramach studiów

Specjalistyczne szkolenia w ramach studiów

Uczelnia oferuje rozszerzony zakres zajęć praktycznych poprzez możliwość odbycia w ramach studiów profesjonalnych szkoleń potwierdzonych certyfikatem lub dyplomem.

Dotyczą one m.in. następujących tematów: 

  • protezy wykonywane z materiałów termoplastycznych z zastosowaniem technologii wtłaczania termicznego
  • nowoczesne materiały kompozytowe stosowane w uzupełnieniach protetycznych
  • protezy bezklamrowe wykorzystujące do umocowania precyzyjne elementy retencyjne – zatrzaski, zasuwy i inne
  • licówki, korony i mosty pełnoceramiczne jako uzupełnienie o najwyższym stopniu estetyki
  • metoda termoformowania w wykonawstwie nakładek wybielających, szyn relaksacyjnych, szablonów chirurgicznych i ortodontycznych oraz ochraniaczy dla sportowców
  • oraz wiele innych tematów zgodnych z aktualnym rozwojem metod i technologii we współczesnej protetyce i ortodoncji.