Program studiów

Wykłady 65 h
Anatomia palpacyjna 5 h
Mobilizacje i manipulacje stawowe 5 h
Masaż tkanek głębokich 5 h
Terapia punktów spustowych 5 h
Radiologia kliniczna 5 h
Podstawy terapii manualnej tkanek miękkich w jednostkach chorobowych 20 h
Terapia wiscearalna 5 h
Patofizjologia bólu 10 h
Psychogenność i psychosomatyka 5 h

Ćwiczenia 259 h
Anatomia palpacyjna 45 h
Mobilizacje i manipulacje stawowe 35 h
Masaż tkanek głębokich 40 h
Terapia punktów spustowych 30 h
Rentgenodiagnostyka  10 h
Podstawy ultrasonografii 15 h
Trening medyczny – periodyzacja 10 h
Igłoterapia - kurs 24 h
Terapia wisceralna 20 h
Joga powięziowa i autoterapia 15 h
Psychogennosć i Psychosomatyka 15 h