Program studiów

Nazwa przedmiotu 

Anatomia funkcjonalna kończyn dolnych z elementami patobiomechaniki stępu
Biomechanika z metodami pomiarowymi chodu i innych wzorców motorycznych
Schorzenia układowe w obrębie stóp 
Wady i dysfunkcje stóp w ortopedii
Podometria
Metody diagnostyczne w podiatrii 
Podstawy terapii manualnej w dysfunkcjach stóp
Tendinopatie – współczesne metody leczenia
Stopa  dziecka – podstawy
Pracownia podologii klinicznej
Firma zewnętrzna – wkładki do obuwia
Interdyscyplinarna opieka stopy cukrzycowej
Terapia p/obrzękowa 
Współczesne metody obrazowania w terapii stopy: RTG i USG
Zaopatrzenie ortopedyczne (wkładki, odciążenia) 
Kinesiotaping
Programowanie i periodyzacja treningu medycznego stóp
Aspekty prawne i etyczne w działalności fizjoterapeuty i podologa

 

Studia podyplomowe kończą się egzaminem teoretycznym (test) i praktycznym.