Wybierz swoją ścieżkę kształcenia

Wybierz swoją ścieżkę kształcenia

Studia II stopnia

Studia II stopnia trwają 2 lata (4 semestry). Kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra

Formy kształcenia

Kandydaci mogą wybrać dogodną formę kształcenia:

  • studia stacjonarne (dzienne - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku). To najlepsza forma kształcenia dla osób, które nie pracują i chcą skoncentrować się na zdobywaniu wiedzy i korzystać z przywilejów i uroków życia studenckiego.
  • studia niestacjonarne (zaoczne - zajęcia w formie 12 zjazdów w każdym semestrze, które odbywają się od piątku od godz. 15:30 do godzin popołudniowych w niedzielę). To idealne rozwiązanie dla osób pracujących, które chcą zdobyć wyższe wykształcenie lub nowe kwalifikacje kosztem wolnych weekendów. 

Programy kształcenia

WSEiT realizuje programy kształcenia określone w standardach MNiSW opracowane dla studiów II stopnia: Fizjoterapia. Program kształcenia obejmuje przedmioty kształcenia podstawowego (realizowane na I i II semestrze), przedmioty kierunkowe (realizowane głównie na III i VI semestrze) oraz przewiduje praktyki zawodowe.

Szczegółowe informacje dot. praktyk zawodowych dostępne są w zakładce Studenci/Praktyki

ECTS

System ECTS stosowany jest w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu w ramach wszystkich oferowanych studiów.

Punkty ECTS przyporządkowane danemu przedmiotowi, wyrażone wartością liczbową, są miarą pracochłonności jego opanowania przez studenta w celu zaliczenia przedmiotu. Punkty te są relatywnym miernikiem ilości pracy studenta, ponieważ określają, jaka część z całości pracy z danego roku akademickiego przypada na dany przedmiot na określonym kierunku studiów, któremu przyporządkowano określoną liczbę punktów

Podstawą przyznania punktów przez nauczyciela akademickiego jest stwierdzenie osiągnięcia efektów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, zakładanych przez dany przedmiot.

Europejski System Transferu Punktów został wprowadzony dla ułatwienia uznawania okresów studiów odbywanych przez studentów w uczelni partnerskiej (w tym uczelni zagranicznej) przez transfer punktów w uczelni macierzystej.

• możesz wyjechać za granicę w ramach praktyk i wymiany uczelnianej w programie Erasmus+

• możesz uzyskać pomoc Biura Karier WSEiT

Zniżki dla absolwentów
Wyższa Szkoła Edukacji i  Terapii docenia studentów, którzy po raz kolejny postanowili kontynuować naukę we WSEiT. Szczegóły programu lojalnościowego https://club.galilea.com.pl/

Dlaczego fizjoterapia we WSEiT?

ogromne doświadczenie w kształceniu fizjoterapeutów

• możliwości uzyskania dodatkowych umiejętności na kursach oferowanych przez Centrum Kursów i Szkoleń WSEiT

liczne warsztaty i wykłady ze znanymi fizjoterapeutami

gwarantowane praktyki i zajęcia kliniczne w sprawdzonych ośrodkach zdrowotnych

• możesz rozwijać wiedzę przynależąc do kół naukowych, uczestnicząc w olimpiadach, konferencjach i eventach naukowych organizowanych przez Uczelnię

• zajęcia prowadzą lekarze specjaliści oraz doświadczeni praktycy fizjoterapii  

• możesz ubiegać się o stypendia socjalne i naukowe

 

 

Dlaczego kandydaci wybierają WSEiT?

 

przekonała najlepsza oferta w Wielkopolsce

wykładowcy-praktycy

nacisk na praktyczne umiejętności

15 lat doświadecznia w kształceniu kadr medycznych

kwalifikacje potwierdzamy dodatkowymi certyfikatami

Galilea Club
Galilea Shop
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT

Wielkopolska Szkoła Medyczna
Poliklinika WSEiT
Wydawnictwo WSEiT
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania