Dołącz do społeczności WSEiT

Dołącz do społeczności WSEiT

Podstawy i akty prawne

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej to Uczelnia z uprawnieniami do prowadzenia studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia, studiów podyplomowych i kursów dokształcających.

Uczelnia prowadzi studia na podstawie niżej wymienionych regulacji prawnych:

  • Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wpisana 04 lutego 2005r. pod numerem 315. Ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r. [ Dz. U. nr 164 poz. 1365].
  • Na mocy decyzji nr DSW-3-4001-867/JP/04 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10.11.2004 roku Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Fizjoterapia.
  • Natomiast na mocy decyzji nr DSW-2-07-4003 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14.12.2006 roku uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku Inżynieria Materiałowa.
  • Na mocy decyzji nr DSW-2-06-4003-350/07 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.2007 roku Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej– Wydział Zamiejscowy w Szczecinie uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Fizjoterapia.
  • Na mocy decyzji nr DNS-WUN-6022-1191-4/AM/09 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 czerwca 2009 roku Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Kosmetologia.
  • Na mocy decyzji nr MNiSw-DNS-WUN-6022-21110-1/KT/11 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 stycznia 2012 roku Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Fizjoterapia. 
  • Na mocy decyzji nr MNiSW - DKN.ZNU.6022.111.2.2013.AN Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 maja 2013 roku Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Techniki DentystyczneNa mocy decyzji nr MNiSW - DKN.ZNU.6022.111.2.2013.AN Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 maja 2013 roku Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Techniki Dentystyczne.
  • Na mocy decyzji nr MNiSW - DSW.ZNU.6022.131.2.2015.EK.3 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 grudnia 2015 roku Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Higiena Dentystyczna.

Na stronie BIP znajdują się dokumenty z bieżącej działalności Uczelni począwszy od roku akademickiego 2013/2014: Zarządzenia Rektora, Uchwały Senatu oraz obowiązujące Regulaminy.

Przejdz do BIP

Galilea Club
Galilea Shop
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT

Wielkopolska Szkoła Medyczna
Poliklinika WSEiT
Wydawnictwo WSEiT
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania