Materiały pokonferencyjne i czasopisma

Horyzonty współczesnej fizjoterapii

Horyzonty współczesnej fizjoterapii

Termin wydania:2016
Wydawca: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej

Współczesne wyzwania fizjoterapii

Współczesne wyzwania fizjoterapii

Termin wydania:2015
Wydawca: Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii

 Kierunki rozwoju fizjoterapii i kosmetologii w aspekcie promocji zdrowia. Program konferencji i streszczenia.

Kierunki rozwoju fizjoterapii i kosmetologii w aspekcie promocji zdrowia. Program konferencji i streszczenia.

Termin wydania:2014
Wydawca: Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii

Fizjoterapia wobec nowych wyzwań

Fizjoterapia wobec nowych wyzwań

Termin wydania:2014
Wydawca: Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii

Kierunki rozwoju fizjoterapii i kosmetologii w aspekcie promocji zdrowia. Praca zbiorowa.

Kierunki rozwoju fizjoterapii i kosmetologii w aspekcie promocji zdrowia. Praca zbiorowa.

Termin wydania:2014
Wydawca: Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii

Issue of Rehabilitation, Orthopaedics, Neurophysiology and Sport Promotions – IRONS

Issue of Rehabilitation, Orthopaedics, Neurophysiology and Sport Promotions – IRONS

Termin wydania:2013
Wydawca: Państwowa Akademia Nauk - Oddział w Poznaniu, Komisja Rehabilitacji i Integracji Społecznej ze współpracą z Fundacją Rehasport Clinic
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii

Issue of Rehabilitation, Orthopaedics, Neurophysiology and Sport Promotions – IRONS

Issue of Rehabilitation, Orthopaedics, Neurophysiology and Sport Promotions – IRONS

Termin wydania:2013
Wydawca: Państwowa Akademia Nauk - Oddział w Poznaniu, Komisja Rehabilitacji i Integracji Społecznej ze współpracą z Fundacją Rehasport Clinic
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii

Issue of Rehabilitation, Orthopaedics, Neurophysiology and Sport Promotions – IRONS

Issue of Rehabilitation, Orthopaedics, Neurophysiology and Sport Promotions – IRONS

Termin wydania:2013
Wydawca: Państwowa Akademia Nauk - Oddział w Poznaniu, Komisja Rehabilitacji i Integracji Społecznej ze współpracą z Fundacją Rehasport Clinic
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii

Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu

Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu

Termin wydania:2013
Wydawca: Państwowa Akademia Nauk - Oddział w Poznaniu, Komisja Rehabilitacji i Integracji Społecznej ze współpracą z Fundacją Rehasport Clinic
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii

Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu

Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu

Termin wydania:2013
Wydawca: Państwowa Akademia Nauk - Oddział w Poznaniu, Komisja Rehabilitacji i Integracji Społecznej ze współpracą z Fundacją Rehasport Clinic
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii

Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu

Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu

Termin wydania:2013
Wydawca: Państwowa Akademia Nauk - Oddział w Poznaniu, Komisja Rehabilitacji i Integracji Społecznej ze współpracą z Fundacją Rehasport Clinic
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii

 Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu

Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu

Termin wydania:2012
Wydawca: Państwowa Akademia Nauk - Oddział w Poznaniu, Komisja Rehabilitacji i Integracji Społecznej ze współpracą z Fundacją Rehasport Clinic
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii

Issue of Rehabilitation, Orthopaedics, Neurophysiology and Sport Promotions – IRONS

Issue of Rehabilitation, Orthopaedics, Neurophysiology and Sport Promotions – IRONS

Termin wydania:2012
Wydawca: Państwowa Akademia Nauk - Oddział w Poznaniu, Komisja Rehabilitacji i Integracji Społecznej ze współpracą z Fundacją Rehasport Clinic
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii

Current topics on clinical neurophysiology, physiotherapy and manual therapy

Current topics on clinical neurophysiology, physiotherapy and manual therapy

Termin wydania:2011
Wydawca: Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii

Kierunki rozwoju neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej

Kierunki rozwoju neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej

Termin wydania:2011
Wydawca: Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii

Kierunki rozwoju neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej

Kierunki rozwoju neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej

Termin wydania:2011
Wydawca: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii

Osiągnięcia inżynierii materiałowej w aplikacjach protetyki stomatologicznej

Osiągnięcia inżynierii materiałowej w aplikacjach protetyki stomatologicznej

Termin wydania:2011
Wydawca: Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii

Osiągnięcia inżynierii materiałowej w aplikacjach protetyki stomatologicznej - program konferencji

Osiągnięcia inżynierii materiałowej w aplikacjach protetyki stomatologicznej - program konferencji

Termin wydania:2011
Wydawca: Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii

Wybrane zagadnienia z neurofizjologii klinicznej i fizjoterapii

Wybrane zagadnienia z neurofizjologii klinicznej i fizjoterapii

Termin wydania:2011
Wydawca: Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii

Zeszyty Promocji Rehabilitacji - Wybrane problemy rehabilitacji, fizjoterapii i ortopedii

Zeszyty Promocji Rehabilitacji - Wybrane problemy rehabilitacji, fizjoterapii i ortopedii

Termin wydania:2011
Wydawca: Państwowa Akademia Nauk - Oddział w Poznaniu, Komisja Rehabilitacji i Integracji Społecznej ze współpracą z Fundacją Rehasport Clinic
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii

Aktywność ruchowa jako promocja zdrowia

Aktywność ruchowa jako promocja zdrowia

Termin wydania:2010
Wydawca: Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii

Współczesne kierunki rozwoju fizjoterapii i terapii manualnej

Współczesne kierunki rozwoju fizjoterapii i terapii manualnej

Termin wydania:2010
Wydawca: Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii

Zdrowie – Aktywne Życie – Postępy Fizjoterapii

Zdrowie – Aktywne Życie – Postępy Fizjoterapii

Termin wydania:2010
Wydawca: Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii

Znaczenie ruchu w profilaktyce chorób cywilizacyjnych

Znaczenie ruchu w profilaktyce chorób cywilizacyjnych

Termin wydania:2009
Wydawca: Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii

Rola aktywności ruchowej w procesie rozwoju sprawności psychofizycznej i promocji zdrowia człowieka

Rola aktywności ruchowej w procesie rozwoju sprawności psychofizycznej i promocji zdrowia człowieka

Termin wydania:2008
Wydawca: Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii

Newsletter
Najczęstsze pytania