Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Katedra Reumatologii

Katedra Reumatologii Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu została powołana decyzją Senatu Uczelni dnia 20 maja 2010 roku, swoją działalność rozpoczęła w dniu 1 października 2010 r.

Kierownikiem Katedry jest prof. zw. dr hab. Irena Zimmermann – Górska. Celowość powołania tej jednostki uzasadnia fakt, że w leczeniu większości chorób reumatycznych istotną role odgrywa fizjoterapia będąca jednym z głównych kierunków kształcenia w WSEIT. Pierwsze badania naukowe związane są z problemem nadmiernej ruchomości stawów.


Katedra prowadzi badania dotyczące dwóch tematów:
1. Nadmierna ruchomość stawów (NRS)

  • ocena różnych metod diagnostycznych
  • badanie częstości występowania NRS w wybranych populacjach
  • możliwości wykorzystywania fizjoterapii u osób z NRS

2. Ocena czynników opóźniających rozpoznanie u chorych na spondyloartropatie.

Spis publikacji - KATEDRA REUMATOLOGII

2014

Zimmermann-Górska I.
Choroba Stilla u dorosłych.
W:Interna Szczeklika. Mały podręcznik. (red. P. Gajewski). Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, s. 923-925

Zimmermann-Górska I.
Choroby wywoływane przez kryształy pirofosforanu wapnia.
W:Interna Szczeklika. Mały podręcznik. (red. P. Gajewski). Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, s. 988-989

Zimmermann-Górska I.
Dna moczanowa.
W:Interna Szczeklika. Mały podręcznik. (red. P. Gajewski). Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, s. 985-987

Zimmermann-Górska I.
Polimialgia reumatyczna.
W:Interna Szczeklika. Mały podręcznik. (red. P. Gajewski). Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, s. 959-960

Zimmermann-Górska I.
Rumień guzowaty.
W:Interna Szczeklika. Mały podręcznik. (red. P. Gajewski). Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, s. 1007-1008

Zimmermann-Górska I.
Zapalenie tkanki tłuszczowej.
W:Interna Szczeklika. Mały podręcznik. (red. P. Gajewski). Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, s. 1008-1009

Zimmermann-Górska I., Musiał J., Skrzypczak J., 
Zespół antyfosfolipidowy (APS).
W:Interna Szczeklika. Mały podręcznik. (red. P. Gajewski). Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, s. 934-936

Zimmermann-Górska I.
Zespół Sjögrena.
W:Interna Szczeklika. Mały podręcznik. (red. P. Gajewski). Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, s. 960-962

Zimmermann-Górska I.
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK).
W:Interna Szczeklika. Mały podręcznik. (red. P. Gajewski). Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, s. 963-967

Zimmermann – Górska I.: Osteopoikilia skojarzona z powstawaniem bliznowców, reumatoidalnym zapaleniem stawów, miastenią, chorobą Gravesa I Basedowa oraz niedokrwistością z niedoboru witaminy B12. / Osteopoikilosis associated with keloids formation, rheumatoid arthritis, myasthenia, Graves’ disease and megaloblastic anaemia. W: Reumatologia 2014, vol. 52, 2, str.146-152.
Zimmermann-Górska I.:Reumatologia - postępy 2013
W: Medycyna praktyczna nr 4 (278), 2014, s. 36-48

Zimmermann-Górska I.: Rozpoznawanie i leczenie dny moczanowej. Podsumowanie zaleceń międzynarodowej grupy reumatologów w ramach Inicjatywy 3e.
W: Medycyna praktyczna nr 5 (279), 2014, s. 61-65
Punktacja MNiSW: 4

Zimmermann – Górska I.: Reumatologia – postępy 2013.
W: Medycyna praktyczna 4//2014, str. 36-49.
Punktacja MNiSW: 4

Zimmermann – Górska I., Tuchocka – Kaczmarek A., Goncerz G.: Rozpoznawanie i leczenie dny moczanowej. Podsumowanie zaleceń międzynarodowej grupy reumatologów w ramach inicjatywy 3e.
W: Medycyna praktyczna 5//2014, str. 61-65
Punktacja MNiSW: 4

2013  

Zimmermann-Górska I.: Podział chorób reumatycznych.
W: Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych 2013. Zesp. red.: Piotr Gajewski (red. prowadzący) i in. Kraków: Med. Prakt., 2013 s. 1797.
Punktacja MNiSW: 0

Zimmermann-Górska I.: Objawy podmiotowe i przedmiotowe.
W: Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych 2013. Zesp. red.: Piotr Gajewski (red. prowadzący) i in. Kraków: Med. Prakt., 2013 s. 1799-1804.
Punktacja MNiSW: 0

Zimmermann-Górska I.:Badanie płynu stawowego.
W: Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych 2013. Zesp. red.: Piotr Gajewski (red. prowadzący) i in. Kraków: Med. Prakt., 2013 s. 1824-1826.
Punktacja MNiSW: 0

Zimmermann-Górska I.: Choroba Stilla u dorosłych.
W: Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych 2013. Zesp. red.: Piotr Gajewski (red. prowadzący) i in. Kraków: Med. Prakt., 2013 s. 1847-1848.
Punktacja MNiSW: 0

Zimmermann-Górska I.:  Polimialgia reumatyczna.
W: Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych 2013. Zesp. red.: Piotr Gajewski (red. prowadzący) i in. Kraków: Med. Prakt., 2013 s. 1896-1898.
Punktacja MNiSW: 0

Zimmermann-Górska I.: Zespół Sjogrena.
W: Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych 2013. Zesp. red.: Piotr Gajewski (red. prowadzący) i in. Kraków: Med. Prakt., 2013 s. 1898-1901.
Punktacja MNiSW: 0

Zimmermann-Górska I.: Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.
W: Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych 2013. Zesp. red.: Piotr Gajewski (red. prowadzący) i in. Kraków: Med. Prakt., 2013 s. 1902-1907.
Punktacja MNiSW: 0

Zimmermann-Górska I.: Choroby związane z obecnością kryształów.
W: Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych 2013. Zesp. red.: Piotr Gajewski (red. prowadzący) i in. Kraków: Med. Prakt., 2013 s. 1931-1937.
Punktacja MNiSW: 0

Zimmermann-Górska I.: Choroby tkanki łącznej uwarunkowane genetycznie.
W: Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych 2013. Zesp. red.: Piotr Gajewski (red. prowadzący) i in. Kraków: Med. Prakt., 2013 s. 1959-1961.
Punktacja MNiSW: 0

Zimmermann-Górska I.: Osteoartropatia przerostowa.
W: Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych 2013. Zesp. red.: Piotr Gajewski (red. prowadzący) i in. Kraków: Med. Prakt., 2013 s. 1967-1969.
Punktacja MNiSW: 0

Zimmermann-Górska I.: Rumień guzowaty i zapalenie tkanki tłuszczowej.
W: Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych 2013. Zesp. red.: Piotr Gajewski (red. prowadzący) i in. Kraków: Med. Prakt., 2013 s. 1972-1974.
Punktacja MNiSW: 0

Zimmermann-Górska I.: Problemy w praktyce reumatologicznej.
W: Medycyna praktyczna

Zimmermann – Górska I.: Zwiększona stężenie czynnika reumatoidalnego w surowicy a ryzyko wystąpienia reumatoidalnego zapalenia stawów – Copenhagen City Heart Study. – Omówienie artykułu S.F. Nielsen i WSP.: Elevated rheumatoid factor and long term risk of rheumatoid arthritis: a prospective kohort study. BMJ, 2013; 345:e5244. W: Medycyna praktyczna 1/2013, str. 82-83.

Zimmermann – Górska I.: Reumatologia – postępy 2012. W: Medycyna Praktyczna 5(267) maj 2013, str. 22-32.

Zimmermann – Górska I.: Kontynuacja monitorowania przebiegu chorób reumatycznych u osób po 18. roku życia – spojrzenie internisty. (Continuity of monitoring the rheumatic diseasescourse in patients after 18 years of age – the point of view of internist) W: Reumatologia 2013, 51/1, str. 46-50

2012

Zimmermann – Górska: Dna moczanowa w praktyce klinicznej. W: Świat Lekarza 4/2012(21), str. 34-37.

Zimmermann – Górska I., Bonikowska – Zgaińska M., Dytz-Świtek D., Harasymowicz: Fizjoterapia w nadmiernej ruchomości stawów. Część II – Choroby przebiegające z nadmierną ruchomością stawów. W: Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja – Maj 2012, nr 28, str. 59-62.

Zimmermann-Górska I.: Hiperurykemia i dna moczanowa – aktualne możliwości leczenia. W: Family Medicine & Primary Care Review 2012,2: str.297-301.

Zimmermann - Górska I.: Dlaczego tak późno rozpoznajemy zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa? W: Wielospecjalistyczne spojrzenie na „spondyloartropatie”, Warszawa 2012, str. 27-34.

Zimmermann-Górska I.: Zespół SAPHO. W: Wielospecjalistyczne spojrzenie na „spondyloartropatie”, Warszawa 2012, str. 59-62.

Zimmermann – Górska I., Bonikowska – Zgaińska M., Dytz-Świtek D., Harasymowicz D.: Fizjoterapia w nadmiernej ruchomości stawów. Część I – Diagnostyka nadmiernej ruchomości stawów. W: Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja, 2012, nr 25, str. 46-49.

Zimmermann – Górska I., Bonikowska – Zgaińska M., Dytz-Świtek D., Harasymowicz D.: Fizjoterapia w nadmiernej ruchomości stawów. Część III – Porównawcza ocena metod określania nadmiernej ruchomości stawów. W: Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja, październik 2012, nr 32, str. 12-17.

Zimmermann-Górska I.: Skuteczność I bezpieczeństwo dostawowych wstrzyknięć kwasu hialuronowego w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego – badanie AMELIA. W: Medycyna Praktyczna, marzec 2012, nr 253, str. 88-94.

Zimmermann-Górska I.: Postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w chorobach wywoływanych przez kryształy. W: Reumatologia, vol. 50, 2/2012, str. 177-180.

Zimmermann-Górska I.: Reumatologia „na żywo” – wybrane aktualne problemy. W: Top medical trends Przewodnik Lekarza, nr 1/2012, str.131-134

Zimmermann-Górska I.: Reumatologia – postępy 2011. W: Medycyna Praktyczna, 4/2012, nr 254, str. 59-73.

Zimmermann-Górska I.: Skórne objawy chorób reumatycznych. W: Materiały zjazdowe XI Krajowa Konferencja Szkoleniowa „Postępy w chorobach wewnętrznych” (XXXVII Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich), Warszawa 12-14 kwietnia 2012 PKiN. 

2011

Bonikowska – Zgaińska M., Grochocka Z.: Kinesiology taping in the therapy of selected pain syndromes. W: Current topics on clinical neurophysiology, physiotherapy and manual therapy (edited by: J. Huber, M. Wytrążek, J. Lipiec, A. Kulczyk), WSEiT Poznań 2011, str. 46-58.

Zimmermann-Górska I.: Najczęstsze problemy związane z diagnostyką i terapią chorób reumatycznych w praktyce lekarza rodzinnego. W: V Jubileuszowy Kongres „Top Medical Trends”, 11-13 marzec 2011, Poznań, str. 

Zimmermann-Górska I.: Dlaczego tak późno rozpoznajemy zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa? W: III Ogólnopolska Konferencja „Choroby reumatyczne w praktyce internistycznej”. 25-26 marzec 2011 Poznań, str. 8.

Zimmermann-Górska I., Szczepankowska U.: Ból kręgosłupa jako dominujący objaw zespołu SAPHO. W: III Ogólnopolska Konferencja „Choroby reumatyczne w praktyce internistycznej”. 25-26 marzec 2011 Poznań, str. 16.

Zimmermann – Górska I.: Reumatologia – postępy 2010. W: Medycyna praktyczna. 2 (240) luty 2011, str. 26-36. 

Zimmermann – Górska I.: Najczęstsze problemy związane z diagnostyką i terapią chorób reumatycznych w praktyce lekarza rodzinnego. W: Przewodnik lekarza 2011, nr 1/2011, Vol. 14, str. 106-111. Pkt. 2 MNiSW 

2010

Zimmermann- Górska I.: Łagodny zespół nadmiernej ruchomości stawów. W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Współczesne kierunki rozwoju fizjoterapii i terapii manualnej”, 3-4 grudzień 2010 Poznań, str.15.


Zimmermann-Górska I.: Pierwotny zespół Sjögrena czy objawy wywołane przez zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C ? W: Reumatologia 2010; 48/6, str. 442-445. pkt 4 MNiSW  

Zimmermann- Górska I.: Łagodny zespół nadmiernej ruchomości stawów. W: Kierunki rozwoju neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej (red. J. Hubera, M. Wytrążka, A. Kabscha), UM. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2010,7 – 11.

 

Kontakt:

katedra@wseit.edu.pl

Kierownik Katedry Reumatologii

prof. zw. dr hab. Irena Zimmermann – Górska

Galilea Club
Galilea Shop
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT

Wielkopolska Szkoła Medyczna
Poliklinika WSEiT
Wydawnictwo WSEiT
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania