Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Centrum Naukowo-Badawcze Postawy Ciała

Centrum Naukowo Badawcze Postawy Ciała przy Wyższej Szkole Edukacji i Terapii zostało powołane decyzją Senatu Uczelni w dniu 20.12. 2010, której kierownikiem jest dr Karol Bibrowicz.

Celem CNBPC  jest prowadzenie badań z zakresu szeroko rozumianej posturologii i posturometrii. Szczególną rolę odgrywać mają badania nad jakością postawy ciała w różnych grupach wiekowych, występowaniem i determinantami zaburzeń postawy ciała i zespołów bólowych kręgosłupa oraz ocena rzetelności i weryfikowalności metod statycznej i funkcjonalnej oceny postawy ciała, opracowywanie nowych metod terapii, urządzeń diagnostycznych i terapeutycznych oraz ocena efektów leczenia zachowawczego zaburzeń postawy ciała, bocznych skrzywień kręgosłupa jak i zaburzeń statycznej i dynamicznej funkcji kończyn dolnych. 

W badaniach własnych wykorzystujemy obecnie:

  • System do fotogrametrycznej, trójpłaszczyznowej oceny postawy metodą Mory projekcyjnej
  • System do Analizy Postawy Ciała OPIW
  • Zestaw przyrządów do pomiarów inklinometrycznych Duometr plus
  • Platformę do badań reakcji podłoża CQ –electronic

W ramach CNBPC planowane jest świadczenia usług w zakresie:

  • badań przesiewowych postawy ciała w placówkach edukacyjnych
  • indywidualnych badań postawy dla dzieci i osób dorosłych ( między innymi dla sportowców)
  • zajęć korekcyjnych dla dzieci i młodzieży
  • leczenia zachowawczego bocznych skrzywień kręgosłupa 
  • zajęć z zakresu integracji sensorycznej


Kontakt:

Centrum Naukowo Badawcze Postawy Ciała

dr  Karol Bibrowicz

centrum@wseit.edu.pl

Galilea Club
Galilea Shop
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT

Wielkopolska Szkoła Medyczna
Poliklinika WSEiT
Wydawnictwo WSEiT
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania