Minister Spraw Zagranicznych Nigerii z wizytą we WSEiT

Minister Spraw Zagranicznych Nigerii z wizytą we WSEiT

Naszą uczelnię odwiedził z przyjacielską wizytą Szanowny Pan Minister Spraw Zagranicznych Nigerii H.E. Zubairu Dada
The Hon. Minister of State for Foreign Affairs H.E. Zubairu Dada

Rektor Stefan Szary, dyrektor Sadik Musa oraz Agata Nieboj zaprezentowali gościowi naszą uczelnię.