Manicure i pedicure dla seniorów

Manicure i pedicure dla seniorów

Studentki III roku kierunku Kosmetologia realizowały wraz z Pracodawcami zajęcia praktyczne manicure i pedicure dla seniora, w trakcie których:

  • pozyskały wiedzę na temat metodyki wykonania zabiegów, wskazań oraz przeciwwskazań prawidłowego wykonania manicure i pedicure u seniora
  • zdobyły umiejętności wykonywania manicure i pedicure [w tym hybrydowego] u seniora
  • poznały specyfikę pracy ze starszym klientem

Zajęcia odbyły się w dniach 18 i 25 kwietnia oraz 19 maja 2023 

Opiekę nad studentkami sprawowała mgr Jagoda Wojczyńska

Dziękujemy Pracodawcom za wsparcie merytoryczne zajęć:

Gabinet Podologiczny Podosana Anna Stachecka-Kantor

Gabinet Podologiczny Maja Żołądź 

Zajęcia były dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii” działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w ramach programu POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18 Zintegrowane Programy Uczelni – Ścieżka I w latach 2019-2023.