Malowanie twarzy dzieci

Studentki III roku kierunku Kosmetologia realizowały wraz z pracodawcami zajęcia praktyczne malowanie twarzy dzieci, w trakcie których:

  • pozyskały wiedzę na temat prawidłowego doboru produktów do malowania oraz poznały zasady analizy kolorystycznej, metodykę wykonania zdobienia, wskazania oraz przeciwwskazania
  • zdobyły umiejętności wykonywania zdobień/rysunków na twarzy dziecka z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań
  • poznały specyfikę pracy z małym klientem oraz funkcjonowania przedszkola

Zajęcia odbyły się w czasie festynu z okazji Dnia Dziecka

Opiekę nad studentkami sprawowały: mgr Monika Misiak-Tabaczyńska, mgr Jagoda Wojczyńska, mgr Grażyna Forycka, mgr Joanna Wnuk

Dziękujemy Dyrekcji Przedszkola i Żłobka Kaczka Dziwaczka przy ul. Czeremchowej 27 w Poznaniu za wsparcie merytoryczne zajęć

Zajęcia były dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii” działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w ramach programu POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18 Zintegrowane Programy Uczelni – Ścieżka I w latach 2019-2023.