Kto może przyjść na studia II stopnia Kosmetologia?

Kto może przyjść na studia II stopnia Kosmetologia?
  • Studia II stopnia na kierunku kosmetologia adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem tytułu magistra, które posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich:
  • na kierunkach medycznych i paramedycznych, takich jak: kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia, lub
  • na dowolnym innym kierunku, ale posiadający dodatkowo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku kosmetologia, lub
  • na dowolnym innym kierunku i posiadających doświadczenie w branży beauty – te osoby muszą ukończyć kurs przygotowawczy na studia II stopnia organizowany przez WSEiT (5 dni w drugiej połowie września)