Cel studiów

Cel studiów

Kompleksowa terapia manualna polega na umiejętnym wykorzystaniu szeregu technik manualnych w celu usunięcia napięć i dysfunkcji układu mięśniowo-powięziowego i kostno-stawowego w sposób bardzo łagodny i bezpieczny dla pacjenta. Składa się z oceny funkcjonalnej pacjenta, precyzyjnej diagnostyki aparatu ruchu, oceny układu mięśniowo-powięziowego i kostno-stawowego oraz zastosowaniu odpowiedniej terapii w różnych jednostkach chorobowych. Może być stosowana samodzielnie bądź jako uzupełnienie innych form terapii.

Studia podyplomowe realizowane w formie zajęć teoretyczno-praktycznych skierowane są do osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu kompleksowej terapii manualnej. Główny nacisk położony jest na zdobycie przez słuchacza umiejętności praktycznych pozwalających na ich sprawne i skuteczne wykorzystywanie w praktyce klinicznej. Słuchacz pozna współcześnie wykorzystywane formy terapii oparte na najnowszych osiągnięciach nauki w modelu EBM i EBP. 

Program studiów KTM zapewnia słuchaczowi poznanie kompleksowej diagnostyki i terapii zaburzeń w układzie mięśniowo-powięziowym i kostno-stawowym. Wykładowcy, wieloletni praktycy wzbogacą zajęcia i program swoją osobą i doświadczeniem klinicznym.