Kadra dydaktyczna

Kierownik studiów:

mgr Agnieszka Paczkowska – fizjoterapeutka, oligofrenopedagog. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu fizjoterapii dziecięcej. Certyfikowany terapeuta Metody Integracji Sensorycznej, trener i certyfikowany terapeuta Metody Integracji Odruchów (INPP), certyfikowany terapeuta Metody Johansena  (IAS), terapeutka AHA, instruktor Holenderskiej Szkoły Masażu Shantala, trener Integracji Bilateralnej. Przez kilka lat pracowała w szkole życia z dziećmi ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością, obecnie prowadzi prywatną praktykę. W ramach studiów prowadzi zajęcia z zakresu: Integracji Sensorycznej w terapii dziecka, INPP- program szkolny integracji odruchów, Integracja Bilateralna- program szkolny, Masaż dziecka - kurs bazowy masażu Shantala

Kadra dydaktyczna:

lek. med. Magdalena Inczewska – jest znanym pediatrą, członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Od 2001 roku pracuje w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, w Szpitalu Dziecięcym im. B. Krysiewicza. Prowadzi również swoją prywatną praktykę lekarską. W ramach studiów prowadzi zajęcia z zakresu: Pediatria i neurologia wieku rozwojowego

dr n. kult. fiz. Krzysztof Pietrusik – nauczyciel akademicki zatrudniony w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu. Zainteresowania naukowo-metodyczne skoncentrował wokół zagadnień związanych w wdrażaniem różnych form aktywności ruchowej w środowisku wodnym. Autor kilku podręczników, kilkudziesięciu publikacji oraz uczestnik szeregu konferencji metodycznych i naukowych w zakresie kultury fizycznej, a także autor programów i wykładowca na kursach instruktorsko-trenerskich oraz warsztatach dokształcających. Wykładowca na zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w Klubach Seniora oraz jednostkach aktywizujących osoby starsze do podejmowania aktywności fizycznej. Specjalista kinezygerontoprofilaktyki, trener pływania klasy mistrzowskiej, międzynarodowy Instruktor Gymstick Nornic Walking, międzynarodowy Instruktor Gymstick Cardin and Gymstick Muscle, członek Word Aquatic Babies & Children, European Aquatic Association, Aquatic Exercise Association. W ramach studiów poprowadzi zajęcia zakresu: Pływania niemowląt

mgr Tomasz Gulczyński – fizjoterapeuta dziecięcy, absolwent Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej i Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.Certyfikowany terapeuta Metody NDT Bobath, metody NDT Bobath Baby. Ukończył II edycję studiów podyplomowych Fizjoterapia w pediatrii we WSEiT. Wieloletni pracownik Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu, obecnie związany zawodowo z Fundacją SUPERSPRAWNI. Doskonale rozumie potrzeby swoich małych niepełnosprawnych podopiecznych, potrafi w łatwy i szybki sposób nawiązać kontakt z dziećmi. W ramach studiów prowadzi zajęcia z zakresu: Oceny rozwoju dziecka, Metoda  NDT Bobath  w teorii i praktyce, NDT Bobath Baby jako główny element pracy z dzieckiem w domu i gabinecie, Metody pracy z dzieckiem w praktyce- warsztaty z dziećmi, Metody pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w środowisku wodnym

dr Jacek Szmalec –  terapeuta SI (II stopień),  oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy, terapeuta NDT Bobath w terapii zajeciowej, międzynarodowy trener masażu Shantala, rewalidator osób chorych, terapeuta Prehtla, fizjoterapeuta, terapeuta monachijskiej funkcjonalnej diagnostyki rozwojowej, trener metody INPP, bilateralnej, certyfikowany diagnosta ADOS-2 (autyzm),ARSR. Wykładowca współpracujący z UKW w Bydgoszczy, WSB w Toruniu i w Bydgoszczy, UAM w Poznaniu. Właściciel Warmińsko Mazurskiego Centrum Szkoleń im Dariusza Wyszyńskiego, gabinetu terapeutycznego z integracji sensorycznej mieszczącego się w Ostródzie. W ramach studiów prowadzi zajęcia z zakresu: Terapia ręki i ocena funkcji ręki wspomagającej AHA

mgr Elżbieta Strzelczak - neurologopeda. Od 15 lat prowadzi własny gabinet neurologopedyczny i współpracuje z kilkoma przedszkolami specjalnymi,  Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu, Ośrodkiem szkoleniowo-doradczym Edulabor- w Kaliszu, WASE w Środzie Wielkopolskiej, Wyższą Szkołą Edukacji i Terapii w Poznaniu, Collegium Da Vinci, WSB w której pełni funkcję Kierownika Merytorycznego Logopedii. Właścicielka i dyrektor Niepublicznego Przedszkola Mali Wielcy w Gostyniu. Zainteresowania naukowe oscylują wokół diagnostyki i terapii osób z zaburzeniami neurologicznymi, poszukiwań skutecznych, indywidualnie dobranych metod dla tych osób. W ramach studiów prowadzi zajęcia Terapia mowy w rehabilitacji dziecka

mgr Anna Dolczewska – Samela – absolwentka psychologii specjalność: kliniczna oraz seksuologia. Certyfikat terapeuty uzyskała w berlińskim Instytucie Miltona Eriksona. Prowadzi własny gabinet poradnictwa i terapii psychologicznej i seksuologicznej dla dorosłych, młodzieży i dzieci, par oraz rodzin ‘Od*Nowa’. Prowadzi treningi, warsztaty oraz szkolenia dla personelu medycznego, pedagogów, psychologów, nauczycieli oraz rodziców z zakresu zdrowia psychicznego i seksualnego dorosłych, dzieci i młodzieży, w tym z zakresu problematyki uzależnień. Przez ponad 12 lat była asystentem w Zakładzie Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prowadząc zajęcia dydaktyczne dla studentów wszystkich kierunków. Aktualnie prowadzi na kilku uczelniach zajęcia dla studentów studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych z zakresu Komunikacji z pacjentem, Seksuologii, Psychologii dzieci i młodzieży, Psychologii klinicznej i Psychologii zdrowia. Ściśle współpracuje z Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Państwową Inspekcją Sanitarną w Poznaniu i w Lesznie oraz Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej w zakresie organizacji konferencji i szkoleń. W ramach studiów prowadzi zajęcia z zakresu: Psychologii Rozwoju Dziecka

mgr Maciej Radosław Raczak – fizjoterapeuta pediatryczny Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu im. Eugeniusza Piaseckiego oraz Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu, Certyfikowany terapeuta Metody M.A.E.S. oraz wieloletni Instruktor w Fundacji Aktywnej Rehabilitacji Fizjoterapeuta na oddziale rehabilitacji w szpitalu: „Wielkopolskie Centrum Pediatrii” oraz w prywatnym gabinecie REHA strefa Malucha. W swojej praktyce skupia się na zrozumieniu potrzeb dziecka oraz dobraniu takich działań terapeutycznych, które najlepiej rozwiną u niego niezbędne mu umiejętności. W ramach studiów podyplomowych prowadzi zajęcia z zakresu Kompleksowa rehabilitacja dzieci poruszających się na wózkach oraz Podejście Neuro–Reedukacyjne w rehabilitacji dzieci

mgr Marta Przynoga - fizjoterapeutka, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego oraz Uniwersytety Medycznego w Poznaniu. Jest terapeutą pracującym w nurcie ontogenezy dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem motoryki w służbie kontaktu wzrokowego. Ukończyła m.in. cykl specjalistycznych szkoleń z dla terapeutów pracujących z pacjentami z SMA, współczesną terapie oddechową - kurs zaawanoswany, trójpłaszczynową manualną terapię wad stóp, szkolenia z wielu dziedzin DNAJS Pediatrics (ontogeneza, kontakt wzrokowy i wiele innych),diagnostykę metodą Prechtla, osteopatię w pediatrii i neonatologii, elastyczny terapeutyczny taping w pediatrii, PNF, dogoterapię z tytułem kynoterapeuty. Jako fizjoterapeuta pediatryczny pracowała w placówkach medycznych oraz Hospicjach Domowych Dziecięcych w Poznaniu, Katowicach, Bydgoszczy i Włocławku. Zajmuje się własną praktyką fizjoterapeutyczną pracując z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie, chorobami nerwowo-mięśniowymi, onkologicznymy, genetycznymi, dziećmi hospicyjnymi, wcześniakami, a także diagnostyką dzieci z problemami neurologicznymi i niemowląt w województwie kujawsko-pomorskim. W ramach studiów podyplomowych prowadzi zajęcia Kinesiotaping w pediatrii