Główne efekty kształcenia w zakresie wiedzy

  • posiada wiedzę w zakresie podstaw fizycznych, biologicznych i chemicznych niezbędnych dla zrozumienia zjawisk i procesów stosowanych przez kosmetologów
  • posiada wiedzę w zakresie właściwości biologicznych i fizykochemicznych substancji aktywnych stosowanych w kosmetologii nowej generacji
  • posiada podstawową wiedzę w zakresie chemii kosmetycznej i tworzenia formulacji kosmetycznych
  • zna nowoczesne technologie diagnostyki i obrazowania stanu skóry
  • zna zasady rozwoju, organizacji i zarządzania indywidualnej przedsiębiorczości. Identyfikuje narzędzia informacyjne i marketingowe niezbędne do promocji usług kosmetologicznych
  • zna i rozumie nowoczesne rozwiązania sprzedażowe  w branży beauty
  • zna podstawy HR i wizerunku marki w branży beauty
  • zna i rozumie normy etyczne i prawne w zakresie wykonywania zawodu kosmetologa.
  • zna regulacje prawne krajowe i międzynarodowe dotyczące ochrony własności intelektualnej i przemysłowej