Główne efekty kształcenia w zakresie umiejętności

 • Wykorzystuje umiejętności techniczne, manualne i ruchowe związane z wykonywaniem zawodu
 • Wykorzystuje podstawowe instrumenty do diagnostyki skóry (lampa WOODA,  videokamera , arkusz wywiadu), interpretuje wyniki i projektuje spersonalizowane zabiegi pielęgnacyjno-upiększające
 • Przeprowadza dezynfekcję i sterylizację  narzędzi zgodnie z aktualnymi normami sanitarno-epidemiologicznymi
 • Potrafi korzystać z technik informacyjnych w celu pozyskania i przechowywania danych. Interpretuje dane liczbowe związane z zawodem kosmetologa
 • Potrafi przygotować podstawowy projekt badawczy  (określa cel badań, wykorzystuje metody i techniki badawcze w zakresie niezbędnym dla zawodu kosmetologa)
 • Wykonuje  obliczenia chemiczne w celu przygotowania receptury kosmetyku. Posługuje się sprzętem laboratoryjnym zgodnie z zasadami BHP
 • Potrafi czytać i intepretować INCI na etykiecie produktu kosmetycznego. Potrafi rozróżnić najważniejsze zapachy i właściwości olejków eterycznych
 • Różnicuje strategie marketingu i sprzedaży marki na rynku kosmetologicznym. Posiada podstawowe umiejętności z zakresu HR
 • Potrafi analizować błędy i formułować prawidłowe wnioski
 • Postępuje zgodnie z prawami  etyki w zawodzie
 • Potrafi pracować w zespole;  przyjmować wspólne cele działania