Główne efekty kształcenia w zakresie kompetencji

  • opiera relacje z pacjentem i jego opiekunem na wzajemnym szacunku, dba o dobro pacjenta
  • zna zasady etyczne w zawodzie fizjoterapeuty, dba o rzetelne wykonywanie czynności zawodowych
  • doskonali swoje umiejętności, rozumie potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • poszukuje rozwiązań korzystając z doświadczenia i wiedzy innych specjalistów, podejmuje z nimi współpracę w celu poszukiwania skutecznych rozwiązań dla pacjenta,
  • umie określić potrzeby pacjenta i podejmuje działania w celu poprawy jego funkcjonowania wykorzystując w tym celu znane mu metody terapeutyczne