Efekty kształcenia w zakresie wiedzy

  • Potrafi objaśnić budowę i funkcjonowanie układu mięśniowo-szkieletowego obręczy biodrowej, kończyn dolnych i stóp. Umie opisać topografię i funkcje poszczególnych struktur, które potrafi zlokalizować w badaniu palpacyjnym.
  • Zna fizjologię układu krążenia w obrębie kończyn dolnych.
  • Zna podstawowe dermatozy w obrębie kończyn dolnych ze szczególnym uwzględnieniem stóp.
  • Posiada wiedzę i potrafi scharakteryzować podstawowe jednostki oraz zespoły chorobowe w obrębie kończyn dolnych, stóp i obręczy biodrowej.
  • Zna wskazania i przeciwwskazania do terapii z zastosowaniem terapii manualnej, fizykoterapii i innych metod diagnostyczno-zabiegowych w obszarze stóp, kończyn dolnych i obręczy miednicznej.
  • Potrafi opisać podstawowe testy diagnostyczne wykorzystywane w Kompleksowej Terapii Stóp dla obręczy biodrowej, kończyn dolnych i stóp.
  • Charakteryzuje czynniki mogące prowadzić do zaburzeń czynnościowych w układzie mięśniowo-powięziowym i kostno-stawowym obręczy biodrowej i kończyn dolnych oraz wskazuje działania profilaktyczne w tym zakresie.
  • Potrafi dobierać program terapii indywidualnie do pacjenta, w zależności od dysfunkcji, jednostki chorobowej oraz możliwości i predyspozycji pacjenta.
  • Różnicuje metody korekcji płytki paznokciowej, metody bezinwazyjnej mikrochirurgii zmian skórnych (brodawki, modzele, hyperkeratoza).