Efekty kształcenia w zakresie umiejętności

  • Potrafi wykorzystać w procesie usprawniania pacjenta różnorodne techniki terapii manualnej, fizykoterapii, masażu oraz ćwiczeń.
  • Potrafi wykonać i dobrać odpowiednie zabiegi manualne z zakresu terapii tkanek miękkich, mobilizacji i manipulacji stawowych u chorych z różnymi chorobami i dysfunkcjami z uwzględnieniem ich stanu klinicznego.
  • Potrafi przeprowadzić badania i testy funkcjonalne niezbędne do wykonania odpowiednich procedur w zakresie Kompleksowej Terapii Stopy.
  • Dobiera właściwe badania diagnostyczne i funkcjonalne dla tworzenia, weryfikacji i modyfikacji programu terapeutycznego pacjentów z różnymi jednostkami chorobowymi w obrębie kończyn dolnych.
  • Potrafi prowadzić edukację prozdrowotną i działania profilaktyczne w zakresie: zaburzeń czynnościowych w układzie mięśniowo-szkieletowym, układzie krążenia, profilaktyki stopy cukrzycowej.
  • Potrafi wykonać ćwiczenia z zakresu autoterapii zaburzeń w układzie mięśniowo-powięziowym oraz nauczyć poprawnego wykonywania tych technik zarówno w ramach profilaktyki jak i procesu terapeutycznego.