Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych

- rozumie ciągłą ewolucję z zakresu zabiegów estetycznych i potrzebę ciągłego rozwoju, 

- posiada umiejętności interpersonalne, 

- potrafi samodzielnie objąć opieką holistyczną pacjenta z problemami natury estetycznej, 

- zna znaczenie dbania o kondycję fizyczną oraz zdrowego odżywiania w życiu codziennym.