Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych

  • Jest świadomy konieczności ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego.
  • Jest świadomy własnych ograniczeń i potrafi określić zakres swoich kompetencji zawodowych.
  • Jest zorientowany na współpracę i współdziałanie ze specjalistami innych dziedzin posiadających inne kompetencje zawodowe.
  • Potrafi rozwiązywać problemy związane z wykorzystywaniem w praktyce terapii manualnej, fizykoterapii i metod diagnostycznych.
  • Propaguje i aktywnie kreuje zdrowy styl życia związany ze sprawnością i prawidłowym funkcjonowaniem układu ruchu człowieka.
  • Wykorzystuje i promuje uznane światowe standardy stosowane w Kompleksowej Terapii Stóp