Działalność naukowa studentów

Działalność naukowa studentów
  • Nacisk na badawcze prace licencjackie stanowiące współpracę z firmami kosmetycznymi
  • Udział w kołach naukowych kończący się publikacją prac naukowych opracowanych wspólnie na kołach
  • Reprezentowanie uczelni na konferencjach kosmetologicznych