Dodatkowe atuty studiów

Dodatkowe atuty studiów

Słuchacz otrzymuje:

- książkę autorstwa dr Krzysztofa Pietrusika pt. „Pływanie Niemowląt”

- książkę autorstwa Sally Goddard Blythe pt. „Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki?”

- w zależności od zajęć słuchacz otrzymuje materiały w postaci skryptów, opracowań własnych wykładowcy, artykułów, prezentacji