Co zyskasz po ukończeniu studiów

Co zyskasz po ukończeniu studiów

Absolwent kierunku fizjoterapia posiada rozszerzoną wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz planowania, realizowania i kontrolowania procesu fizjoterapii, dzięki czemu jest w pełni przygotowany do dalszego rozwoju naukowego. Jest przygotowany do wykonywania zawodu fizjoterapeuty w placówkach służby zdrowia, jak również prowadzenia własnego gabinetu fizjoterapeutycznego.