Certyfikaty w ramach studiów podyplomowych

Certyfikaty w ramach studiów podyplomowych

Uczestnicy studiów podyplomowych „Rehabilitacja w pediatrii” oprócz świadectwa ukończenia studiów otrzymają BEZ DODATKOWYCH OPŁAT 4 certyfikaty/ zaświadczenia*, potwierdzające zdobytą wiedzę w zakresie:

Międzynarodowy Certyfikat Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – I stopnia (basic), kurs prowadzony przez Międzynarodowego Nauczyciela tej metody - mgr Dariusza Okrzesika, współautora książki: M. Bogdanowicz., D. Okrzesik: „Opis i planowanie zajęć wg Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne”
Międzynarodowy Certyfikat Holenderskiej Szkoły Masażu Shantala Special Care - w języku polskim i angielskim, poziom podstawowy (basic), kurs prowadzony przez Instruktorkę Szkoły Holenderskiej  – mgr Agnieszkę Paczkowską
Międzynarodowy Certyfikat Integracji Odruchów według programu INPP w Chester ”Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce- Sally Goddard Blythe” - uczestnik otrzymuje zaświadczenie INPP uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych wg metody INPP- kurs będzie prowadzony przez trenera INPP – mgr Agnieszkę Paczkowską
Certyfikat „Bilateralna Integracja – program szkolny”- słuchacze otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uprawniające do pracy z grupą dzieci - kurs będzie prowadzony przez trenera Integracji Bilateralnej - mgr Agnieszkę Paczkowską

*warunkiem jest 100% frekwencja na kursie i zdany egzamin