Zgłoś propozycję zakupu

Jeśli jakaś publikacja powinna według Państwa znaleźć się w zbiorach Biblioteki WSEiT, to proszę zaproponować jej zakup, podając:

  • tytuł,
  • nazwisko autora,
  • rok wydania,
  • wydawnictwo,
  • kierunek studiów i przedmiot, na który książka jest według Państwa potrzebna.