Zakres merytoryczny

Zakres merytoryczny

Podczas studiów słuchacze zdobędę praktyczną wiedzę w zakresie interdyscyplinarnego leczenia zaburzeń w obrębie układu stomatognatycznego.

Podczas studiów słuchacze zdobędę umiejętności w zakresie diagnostyki i metod leczenia zaburzeń US: diagnostyki obrazowej i manualnej URNŻ oraz narządu ruchu, terapii manualnej, technik osteopatycznych, drenażu limfatycznego, miokinezyterapii, masażu oraz fizykoterapii. Nabytą wiedzę i umiejętności słuchacz będzie mógł wykorzystać w pracy z pacjentami stomatologicznymi, neurologicznymi, laryngologicznymi i neurochirurgicznymi.