Wybierając studia we WSEiT zyskujesz:

  1. Dodatkowy dyplom technika usług kosmetycznych* po dwóch latach nauki  (po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe) i umożliwiający podjęcie pracy w trakcie studiów * nauka na kierunku Technik usług kosmetycznych realizowana jest w ramach kształcenia policealnego w Wielkopolskiej Szkole Medycznej
  2. Wiele godzin ćwiczeń w nowoczesnych pracowniach kosmetycznych na terenie Uczelni
  3. Państwowe uprawnienia do przeprowadzania diagnozy kosmetycznej, wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, udzielania porad kosmetycznych, a także organizowania i prowadzenia własnego gabinetu kosmetycznego