Techniki dentystyczne - dodatkowy tytuł na studiach

Techniki dentystyczne - dodatkowy tytuł na studiach

Studia na kierunku Techniki dentystyczne trwają 3 lata i kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata. WSEiT zaprasza na studia w Poznaniu. Można wybrać studia stacjonarne lub niestacjonarne.

Uczelnia wyróżnia się tym, że proponuje dodatkowy dyplom Technika dentystycznego po 2,5 roku nauki. W cenie studiów na kierunku Techniki dentystyczne realizowane jest kształcenie policealne w Wielkopolskiej Szkole Medycznej w Poznaniu. Po 2,5 roku po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe student otrzymuje tytuł Technik dentystycznego.

Dodatkowy dyplom to przede wszystkim drugi zawód oraz dużo więcej praktyki.

Zapisz się na studia Technik dentystyczny • Studia Stacjonarne oraz Zaoczne • Poznań • WSEiT

 

Fotografie poniżej

Artykulator - to urządzenie mające za zadanie symulowanie ruchów żuchwy. Studenci kierunku Techniki dentystyczne w 1 roku nauczania zapoznali się z jego fizyczną wersją. Wkrótce poznają możliwości wirtualnego odpowiednika tego urządzenia, którego szeroki zakres możliwości jest wkomponowany w moduł Virtual Articulator oprogramowania Exocad.