Szkolenie biblioteczne

Studenci I semestru wszystkich kierunków studiów we WSEiT mają obowiązek zaliczenia szkolenia bibliotecznego. Celem szkolenia jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem biblioteki, zasadami korzystania z jej zbiorów, sposobami wyszukiwania literatury. 

Po zapoznaniu się z treścią poniższego szkolenia studenci I semestru mają obowiązek wypełnienia i podpisania deklaracji zamieszczonej na końcu. Warunkiem uzyskania zaliczenia obowiązkowego w I semestrze jest dostarczenie tej deklaracji do biblioteki do 31 października.

Z informacjami zawartymi w szkoleniu mogą się również zapoznać inne osoby zainteresowane korzystaniem z Biblioteki WSEIT w Poznaniu.