Samorząd Studencki Szczecin

Regulamin Samorządu Studenckiego – przekierowanie do BIP

Samorząd Studencki jest wyłącznym reprezentantem całej społeczności Studenckiej przed Władzami Uczelni.

Głównym celem jest kreowanie wizerunku Samorządu Studenckiego, z którym będą mogli utożsamiać się wszyscy studenci Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie.

Samorząd Studencki działa na podstawie przepisów prawa. Podstawowym miejscem działania Samorządu Studenckiego jest Wydział Zamiejscowy w Szczecinie przy ul. Wawrzyniaka 8.

Samorząd na bieżąco stara się współpracować z Władzami Uczelni w celu m.in. podziału funduszu pomocy materialnej dla studentów.

Organizujemy wszelkiego rodzaju kampanie oraz akcje na rzecz osób potrzebujących.

Członkowie Samorządu Studenckiego

Funkcja Student
Przewodniczący Serafin Agnieszka
Zastępca przewodniczącego Pińska Karolina
Sekretarz Milczarz Marcin
Skarbnik Jackowski Remigiusz
Przedstawiciele do Senatu WSEiT Serafin Agnieszka