Samorząd studencki

SPOŁECZNOŚĆ AKADEMICKĄ w głównej mierze tworzą studenci, którzy mają wpływ na życie studenckie, reprezentują Uczelnię i angażują się w jej rozwój. Studenci wszystkich kierunków studiów prowadzonych przez uczelnię tworzą samorząd studencki. Organy samorządu studenckiego są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni.

Kontakt: samorzad@wseit.edu.pl, k.nowak@wseit.edu.pl 

Organy Samorządu Studenckiego

Funkcja Student
Przewodniczący Karol Nowak
Sekretarz Maria Żabińska