Przydatne linki biblioteczne

  • Wirtualna Biblioteka Nauki -  http://wbn.edu.pl/  - udostępnia zasoby licencyjne polskim instytucjom akademickim. Gwarantuje dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie. Dostęp do baz danych jest możliwy z komputerów WSEiT na terenie Uczelni.
  • IBUK LIBRA - Biblioteka WSEiT oferuje dostęp do publikacji z zakresu: fizjoterapii, rehabilitacji, stomatologii i kosmetologii poprzez platformę IBUK LIBRA. Dostęp do pełnych wersji książek jest możliwy poprzez stronę http://libra.ibuk.pl z komputerów WSEiT na terenie uczelni lub poza siecią uczelni na podstawie kodu PIN do zdalnego logowania. Indywidualny kod PIN można otrzymać w Bibliotece WSEiT. (link do instrukcji) (link do pomocy)
  • Baza zawartości czasopism SPORT - http://klio.awf.poznan.pl/bib/ umożliwia poszukiwanie artykułów z około 200 tytułów czasopism. Zakres tematyczny bazy to m.in.: kultura fizyczna, sport, medycyna sportu, rehabilitacja, żywienie, turystyka i rekreacja. Tworzona jest przez pracowników Ośrodka Informacji Naukowej Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
  • Academica - Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Publikacje z domeny publicznej są dostępne dla każdego użytkownika Internetu bez ograniczeń. Publikacje chronione prawem autorskim są dostępne na wyznaczonym terminalu ACADEMICA w Bibliotece.

Niektóre biblioteki w Poznaniu: