Przedmioty kształcenia podstawowego - 238 godz. - 20 ECTS

 • Anatomia ogólna i narządu żucia
 • Patologia w obrębie narządu żucia
 • Epidemiologia
 • Propedeutyka zdrowia
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Zarządzanie i marketing
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Organizacja i zarządzanie pracownią technik dentystycznych
 • Metodologia badań
 • Wstęp do informacji naukowej
 • Ergonomia pracowni protetycznej