Przedmioty kształcenia ogólnego - 255 godz. - 15 ECTS

  • Wychowanie fizyczne
  • Język obcy
  • Ochrona własności intelektualnej
  • Filozofia i etyka
  • Podstawy psychologii
  • Prawo gospodarcze
  • Technologie informacyjne