Przedmioty kształcenia kierunkowego i do wyboru - 2046 godz. - 108 ECTS

  • Techniki protetyczne
  • Techniki ortdontyczne
  • Technologie informatyczne CAD/CAM
  • Propedeutyka protetyki
  • Propedeutyka ortodoncji
  • Materiały i technologie w technice dentystycznej
  • Modelarstwo i rysunek
  • Propedeutyka chirurgii szczękowo - twarzowej
  • Seminarium dyplomowe