Program studiów

Czas trwania studiów:

Studia trwają 2 semestry;  w systemie niestacjonarnym;  zjazdy sobota – niedziela.

Łącznie 231 godzin, w tym 86 godzin wykładów i 145 godzin ćwiczeń

Forma zakończenia studiów:

Studia kończą się egzaminem, który składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna obejmuje test 40 pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru ze wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów. Egzamin praktyczny będzie polegał na dobraniu i przedstawieniu postępowania fizjoterapeutycznego do wylosowanej przez słuchacza dysfunkcji.

Program studiów:

 • Fizjologia narządu żucia – 20h (5h W, 15h C) – lek. stom. Elżbieta Kubala
 • Anatomia głowy i szyi – 5h (5h W) – lek. stom. Elżbieta Kubala (e-learning)
 • Biomechanika i etiologia zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych – 5h (5h W) – lek. stom. Elżbieta Kubala (e-learning)
 • Fizjoterapia układu stomatognatycznego (US) – podstawy teoretyczne- 5h (5h W) - dr n. o zdr. Magdalena Gębska
 • Diagnostyka obrazowa wybranych struktur układu stomatognatycznego – 15h (5h W, 15h C) - dr n. med.Magdalena Sroczyk – Jaszczyńska
 • Diagnostyka narządu ruchu dla celów fizjoterapii –- 5h (5h C) - dr n. o zdr. Anna Mikołajczyk-Kocięcka
 • Diagnostyka funkcjonalna kręgosłupa – 10h (10h C) - dr n. o zdr. Anna Mikołajczyk-Kocięcka
 • Diagnostyka funkcjonalna obręczy barkowej i obręczy miednicznej - 10h (10h C) – mgr Marek Kocięcki
 • Diagnostyka manualna i instrumentalna układu stomatognatycznego - 17h (2h W, 15h C) – dr n. o zdr.  Magdalena Gębska
 • Dysfunkcje wstępujące i zstępujące układu stomatognatycznego– 5h (5h W) (e-learning) – dr n. o zdr. Magdalena Gębska
 • Metody rehabilitacji w stomatologii – 5h (5h W) – dr n. o zdr. Magdalena Gębska
 • Terapia manualna w stomatologii – 25h (5h W, 20h C) – mgr Damian Sołtysik
 • Fizykoterapia w stomatologii – 10h (10h W) – Prof. zw. dr hab. n. med Krystyna Lisiecka- Opalko
 • Miokinezyterapia w stomatologii – 3h (3 W) – dr n. o zdr. Magdalena Gębska
 • Drenaż limfatyczny w obrębie głowy i szyi – 15h (5h W, 10h C) – mgr Agnieszka Wilczyńska
 • Klasyczny masaż twarzy – 13h (3h W, 10h C) – mgr Małgorzata Wall
 • Osteopatyczne techniki leczenia zaburzeń w obrębie głowy – 18h (3h W, 15h C) – mgr Mariusz Hernik
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa – 5h (5h W) – dr hab. n. med. Ludmiła Halczy – Kowalik
 • Fizjoterapia w chirurgii szczękowo-twarzowej – 5h (5h W) – dr n. o zdr. Magdalena Gębska
 • Postępowanie logopedyczne u pacjentów z zaburzeniami układu stomatognatycznego – 15 (5h W, 10h C) – dr n. med. Małgorzata Stecewicz
 • Psychologiczne podłoże zaburzeń narządu żucia. Metody radzenia sobie ze stresem – 15h (5h W, 10h C) – mgr Ewelina Skierczyńska

Więcej informacji

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco